• img portadath1

Claustre de professors

directora pedagògica: - Marisa Canseco Lozano

EDUCACIÓ INFANTIL 2-3:

 • Adriana Montagut Capella (mestra de l’escoleta 2-3 anys)
 • Marina Chesa Piñana (mestra de l’escoleta 2-3 anys)

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • Sara Escolar Larrea (Tut. Ed. Infantil 3 anys)
 • Belén García Cabedo (Tut. Ed. Infantil 4 anys i Coord. de Cicle)
 • Sara Torres Romero (Tut. Ed. Infantil 5 anys)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra recolzament Ed. Infantil)
 • Santiago Granell Blanch (Mestre d'Educació Física en Ed. Infantil)
 • Marta Marín Medall (Mestra d'Anglés en Ed. Infantil).
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música en Ed. Infantil)

 

educació PRIMÀRIA:

 • María Fandos Monfort (Tutora de Primer Primària)
 • Alicia Lozano Rius (Tutora Segon de Primària i mestra Ed. Especial)
 • Rosa María Romero Salvà (Tutora Tercer de Primària a i mestra de religió de 1r, 2n, 3r, 4t de Primària)
 • Lourdes Llobat Agustí (Tutor Quart de Primària i secretària del centre)
 • Santiago Granell Blanch (Tutor Cinqué de Primària i mestre de ed Física infantil i primària i C. Socials cinqué i sisé de Primària)
 • José Fco Aymerich Blanch (Tutor Sisé de Primària, mestre de castellà i religió en 5é i 6é)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra de valencià 3r Primària)
 • Marta Marín Medall (Mestra Anglés de Primària i Ed. Infantil)
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música en Ed. Primària i Ed. Infantil)
 • Natalia Monsonís Codina (Mestra de Valencià de 5é i 6é de Primària i d'Arts and Crafts en Primària)
 • Joaquín Cantos Giménez (Mestre de matemàtiques i ciències de la Naturalesa en 5é i 6é Primària)
 • María Carbonell Ruiz (Mestra de Recolzament)
 • Natividad Perea Recio ((Mestra de Recolzament)

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

 • Alex Adelantado Gauchía (Tutor de 1r d’ESO i Prof. Matemàtiques de 1er i 2n i Física i Química de 2n, 3r i 4t)  
 • Santiago Agustina Segarra (Cotutor de 1r i 2n d’ESO, Prof. Valencià i Cap d’Estudis)
 • Marta Barberán Hurtado (Tutora de 2n d’ESO, Prof. de Castellà i de Valencià de 2n)
 • Elena Felip Giménez (Tutora de 3r d’ESO, prof. d’Anglés i secretària del centre en ESO)
 • Sonia Hoyos De Prado (Tutora de 4t d’ESO, Prof. Informàtica i Matemàtiques de 3r i 4t)
 • Mónica Claramonte Chiva (Tutora de PMAR a 3r d’ESO, Prof. Ciències Socials i Llatí,  i professora de l’àmbit socio-llingüístic a 3r)
 • María Pilar Mingarro Picazo (Prof. de l’àmbit científic de PMAR a 3r d’ESO
 • Maria Carbonell Ruiz (Cotutora de 4t ESO i Psicopedagoga del centre)
 • Natalia Monsonís Codina (Prof. Iniciació activitat emprenedora i empresarial i Economia a 4t d’ESO)
 • Iris Traver Salvador (Prof Tecnologia a 1r d’ESO, Cultura Científica a 4t i recolzament de ciències)
 • Vicente Paradís Abad (Prof. de Biologia i Geologia a 1r, 3r i 4t d’ESO, Matemàtiques aplicades a 4t i Tecnologia a 2n)
 • Antonio Porcel Montesinos (Prof. Música)
 • Rosa Roca Paradís (Prof. Dibuix)
 • Juan José Rodrigo Ortega (Prof. Religió)
 • Jose Manuel Rivas Bertomeu (Prof. Ed. Física)
 • Maria Teresa Hernández Pérez (Prof. Anglés, Francés i Castellà a 1r i 2n d’ESO.)

PSICÒLOGA - PEDAGOGA: - Maria Carbonell Ruiz