• img portadath1

Claustre de professors

directora pedagògica: - Marisa Canseco Lozano

EDUCACIÓ INFANTIL 2-3:

 • Adriana Montagut Capella (mestra de l’escoleta 2-3 anys)

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • Belén García Cabedo(Tutora d’Ed. Infantil 3 anys)
 • Sara Escolar Larrea (Tutora d’Ed. Infantil 4 anys i Coord. de Cicle)
 • Sara Torres Romero (Tutora d’Ed. Infantil 5 anys)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra Recolzament en Ed. Infantil)
 • María Carbonell Ruiz (Mestra Recolzament en Ed. Infantil)
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música en Ed. Infantil)
 • Toni Marín Medall (Mestre d’Educació Física en Ed. Infantil)
 • Marta Marín Medall (Mestra d’Anglés en Ed. Infantil) 

educació PRIMÀRIA:

 •   Rosa María Romero Salvà(Tutora Primer de Primària)
 • Alicia Lozano Rius (Tutora Segon de Primària)
 • Lourdes Llobat Agustí (Tutora Tercer de Primària)
 • María Fandos Monfort  (Tutora Quart de Primària)
 • María Felguera(Tutora Cinqué de Primària)
 • José Fco Aymerich Blanch (Tutor Sisé de Primària)
 • Toni Marín Medall (Mestre d’Ed. Física a Primària)
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música d’Ed. Primària)
 • Marta Marín Medall (Mestra d’Anglés a Primària)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra de Valencià)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

 • Sonia Hoyos De Prado (Tutora de 1r d’ESO , Prof. de Matemàtiques i Informàtica)
 • Natalia Monsonís Codina (Tutora de 2n B ESO)  Prof. Iniciació activitat emprenedora i empresarial, Plástica i Economia)
 • NoeliaGargallo Camarillas (Tutora de 2n A d’ ESO B Prof. d’Anglés, Francés i Castellà)
 • Alexis Adelantado Gauchiía (Tutor PR3 Prof. Matemàtiques i Física i Química)
 • Marta Barberán Hurtado (Tutora de 3er d’ ESO B, Prof. de Castellà i Valencià) 
 • Mónica Claramonte Chiva (Tutora de 4t, Prof. Geografia i Història)
 • Maria Carbonell Ruiz (Tutora PR4, Prof. Religió i Orientadora)
 • Santiago Agustina Segarra (Prof. Valencià i Cap d’Estudis)
 • Iris Traver Salvador (Prof.  Tecnologia, Cultura Científica i Matemàtiques)
 • Vicente Paradís Abad (Prof. de Biologia i Geologia, Matemàtiques aplicades i Tecnologia)
 • Antonio Porcel Montesinos (Prof. Música)
 • María Pilar Mingarro Picazo (Prof. de Matemàtiques i de Biologia)
 • Jose Manuel Rivas Bertomeu (Prof. Ed. Física)
 • Elena Felip Giménez (Prof Anglés, Secretaria centre)

PSICÒLOGA - PEDAGOGA: - Maria Carbonell Ruiz

Tags: claustre Tutories