• img portadath1

Claustre de professors

directora pedagògica: - Marisa Canseco Lozano

EDUCACIÓ INFANTIL 2-3:

 • Adriana Montagut Capella (mestra de l’escoleta 2-3 anys)
 • Marina Chesa Piñana (mestra de l’escoleta 2-3 anys)

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • Sara Escolar Larrea (Tutora d’Ed. Infantil 3 anys)
 • Sara Torres Romero (Tutora d’Ed. Infantil 4 anys i Coord. de Cicle)
 • Belén García Cabedo (Tutora d’Ed. Infantil 5 anys)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra Recolzament en Ed. Infantil)
 • María Carbonell Ruiz (Mestra Recolzament en Ed. Infantil)
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música en Ed. Infantil)
 • Santiago Granell Blanch (Mestre d’Educació Física en Ed. Infantil)
 • Marta Marín Medall (Mestra d’Anglés en Ed. Infantil) 

educació PRIMÀRIA:

 • Rosa María Romero Salvà (Tutora Primer de Primària i mestra de religió de 1r, 2n, 3r de Primària)
 • Alicia Lozano Rius (Tutora Segon de Primària i mestra d’Ed. Especial)
 • Lourdes Llobat Agustí (Tutora Tercer de Primària, mestra de religió de 4t, 5é i 6é de Primària i secretària d’Ed. Primària)
 • María Fandos Monfort (Tutora Quart de Primària)
 • Marta Marín Medall (Tutora Cinqué de Primària, mestra d’Anglés a Primària i mestre Ciències Socials de 5é i 6é de Primària)
 • José Fco Aymerich Blanch (Tutor Sisé de Primària, mestre de Castellà en 5é i 6é i recolzament a Primària)
 • Joaquín Cantos Giménez (Mestre de Matemàtiques i de Ciències de la Naturalesa en 5é i 6é de Primària)
 • Natalia Monsonís Codina (Mestra de Valencià de 5é i 6é de Primària i mestra d’Arts and Crafts en 3r, 4t, 5é i 6é de Primària)
 • Santiago Granell Blanch (Mestre d’Ed. Física a Primària i Ciències Socials de 5é i 6é de Primària)
 • Patricia Balaguer Rodríguez (Mestra de Música d’Ed. Primària)
 • Marisa Canseco Lozano (Mestra de Valencià en 3r de Primària)

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

 • Alex Adelantado Gauchía (Tutor de 1r d’ESO, Prof. de Matemàtiques i de Física i Química)
 • Maria Carbonell Ruiz (Cotutora de 1er d’ ESO i Psicopedagoga del centre)
 • Marta Barberán Hurtado (Tutora de 2n d’ESO, Prof. de Castellà i Valencià)
 • Santiago Agustina Segarra (Prof. Valencià i Cap d’Estudis)
 • Sonia Hoyos De Prado (Tutora de 3r d’ESO, Prof. de Matemàtiques i Informàtica)
 • María Pilar Mingarro Picazo (Tutora de PMAR a 3r d’ESO, Prof. de l’àmbit científic a PMAR i a PR 4 en 4t d’ESO)
 • Elena Felip Giménez (Tutora de 4t d’ESO, prof. d’Anglés i secretària del centre en ESO)
 • Mónica Claramonte Chiva (Tutora de PR 4, Prof. Ciències Socials, Dibuix i Llatí i Prof. de l’àmbit socio-llingüístic a 3r de PMAR)
 • Maria Teresa Hernández Pérez (Cotutora de 2n d’ ESO Prof. d’Anglés, Francés i Castellà)
 • Natalia Monsonís Codina (Prof. Iniciació activitat emprenedora i empresarial i Economia)
 • Iris Traver Salvador (Prof. Tecnologia, Cultura Científica i recolzament de ciències)
 • Vicente Paradís Abad (Prof. de Biologia i Geologia, Matemàtiques aplicades i Tecnologia)
 • Antonio Porcel Montesinos (Prof. Música)
 • Jose Manuel Rivas Bertomeu (Prof. Ed. Física)
 • María Iglesias Valcuende (Prof. Religió)

PSICÒLOGA - PEDAGOGA: - Maria Carbonell Ruiz