• img portadath1

Germandat de la Pietat

La Germandat de la Pietat està formada per antics alumnes del col·legi dels frares que ajuden a dignificar els actes de la Setmana Santa en la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, ajudant a celebrar la fe, a viure i anunciar l'Evangeli

ELS COLORS LITÚRGICS DE LA SETMANA SANTA

Escrit per cofradia on . Posted in Cofradia

La diversitat de colors dels ornaments litúrgics volen expressar amb més eficàcia, sobre tot exteriorment, el caràcter propi dels misteris de la fe. Un llenguatge i una comunicació no verbal que és vital i essencial per saber que és allò que l’Església vol manifestar. Els cristians preguen amb sentiments diferents evocats pels colors.

Durant la Setmana Santa son tres els colors utilitzats pels sacerdots en les celebracions.

  • Roig: s’utilitza el Diumenge de Rams i el Divendres Sant. Fan referència a la Passió del Senyor. És el color de la sang i el foc. És l’estima i l’amor apassionat a Crist, fins i a donar la vida pel seu testimoniatge .És la sang vessada per Crist en la seua passió.
  • Morat: s’utilitza el Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant. Evoca el sentiment de penitència, humilitat, modèstia i austeritat en les actituds de la nostra vida cristiana.
  • Blanc/dorat: el Dijous Sant el sacerdot vist este color per a celebrar la Última Cena del Senyor. Este color simbolitza la llum i la majestat de Déu. També expressa l’alegria, la puresa, el temps de jubileu, la pau, la llum i la innocència. El blanc o dorat també és el color del goig Pasqual. El color de la llum i de la vida, ja que la Pasqua és la festa de les festes. La Resurrecció de Crist és l’esdeveniment més important en la vida dels cristians.

La bellesa i expressivitat dels símbols litúrgics ens ajuden a endinsar-nos en el misteri de Déu, per això s’ha de tindre especial cura de la litúrgia de l’Església que és molt rica pel seu simbolisme. D’ací que els colors dels ornaments ajuden a expressar la particularitat de cada celebració i per això mateix el color litúrgic és un llenguatge universal.

 

 

 

20190410 1419441  20190410 1342021

                                Diumenge de Rams                            Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant

 20190410 1438511

 Divendres Sant

20190410 1350581

 Dijous Sant i Diumenge de Pasqua